PHPU VERMET
39-308 Wadowice Górne
Piątkowiec 38

Adres korespondencyjny:
PHPU VERMET
 – Produkcja
39-310 Radomyśl Wielki
ul. Wałowa 26

NIP: 817-191-39-87
REGON: 831312880

tel: +48 (14) 681 01 91
fax: +48 (14) 692 62 78

e-mail: vermet@vermet.com.pl

Informacje techniczne/wyceny:

tel: +48 (14) 692 50 68
tel: +48 698 61 01 01
e-mail: krzysztof.lonczak@vermet.com.pl

BRE Bank:
33 1140 2004 0000 3102 3429 4878

  • Imię i nazwisko/Nazwa firmy
  • E-mail
  • Nr telefonu
  • Zapytanie o produkt
  • Na podstawie art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119) – dalej zwane RODO informujemy, iż:

   1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Krzysztof Lonczak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PHPU VERMET,
   39-310 Radomyśl Wielki, ul. Wałowa 26. Kontakt z administratorem - e-mail: vermet@vermet.com.pl lub tel. +48 14 681 01 91.
   2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość.
   3. Ponadto informujemy, że przysługuje Państwu szereg praw wynikających z RODO, a w szczególności prawo do wniesienia sprzeciwu na działania Administratora.
   4. Więcej informacji o prawach, które Państwu przysługują oraz o sposobach przetwarzania można znaleźć w polityce prywatności.